Aktuellt

Nu är våra vattenprover analyserade. 3 av 6 brunnar är godkända för allmänt bruk. 
Under sidan "Södervikens Tomtägarförening" hittar du en förteckning över pumparna och provresultaten per pump

Kortfattat: 
- Pump 1, 2 och 5 är otjänliga. Främst pga höga halter av bly. 
- Pump 3,4 och 6 är tjänliga. 

/Styrelsen
Senaste Nytt
 
 

  
 Ta tillfället och gå in på vår facebook sida
 
Viktiga datum 2021
 
 /Styrelsen
2020.03-11
 Protokoll från styrelsemöte
 
Under fliken protokoll finns protokollet från det senaste styrelsemötet.
/Styrelsen

 
Märkning av bojar
 
Påminner om att alla ska märka sina bojar med tomtnummer. Tack på förhand!
/Styrelsen

 
Flistugg
  

Påminner även om att det finns en flistugg som alla medlemmar får låna. Kontakta någon i styrelsen om så är fallet.

 
 
 


E-postadress
info@soderviken.nuTips?
Har du tips på nyheter m.m. till sajten?
Sänd ett brev till info@soderviken.nu.