Aktuellt

Med anledning att det går rykten om att styrelsen ska ha tillåtit kalhygge nedanför tomt 4:52 vill styrelsen informera om att styrelsen inte har gett tillstånd till kalhygget o kommer aldrig att ge ett sådant tillstånd. På föreningens mark gäller bestämmelser om strandskydd och för att få fälla flera träd är det kommunen som beviljar dispens o en sådan dispens har styrelsen inte sökt. Dessutom har föreningen en skötselplan som gäller.
Trevlig sommar
Styrelsen

 
/Styrelsen


Senaste Nytt
 
 

  
 Ta tillfället och gå in på vår facebook sida
 
Viktiga datum 2022
 
 

21:a - 22:a maj Arbetshelg.
Samling vid Brandboden kl. 9:00

28:e maj Årsmöte.
För att fortfarande kunna hålla ett Coronasäkert möte har vi bestämt att även i år hålla det vid Brandboden lite senare på våren. Separat kallelse kommer

5:e juni kl. 8:00-9:00 Grovsopor 
Du måste själv bära ombord det du vill lämna

24:e juni kl. 15:00. Midsommarfirande
Samling vid Brandboden för smyckning av stången
och traditionsenlig dans.

13:e augusti kl. 18:00. Kräftskiva..Vid Brandboden. Ta med egna kräftor och dricka

3:e - 4:e september. Arbetshelg.
Igen samling vid Brandboden kl. 9:00

3:e september kl. 18:00. Höstfest.
Separat anmälan. Föreningen står för mat och dryck.

18:e september kl 8:00-9:00 Grovsopor
Du måste själv bära ombord det du vill lämna


/Styrelsen
2022-05-17

 Protokoll från styrelsemöte
 
Under fliken protokoll finns protokollet från det senaste styrelsemötet.
/Styrelsen

 
Märkning av bojar
 
Påminner om att alla ska märka sina bojar med tomtnummer. Tack på förhand!
/Styrelsen

 
Flistugg
  

Påminner även om att det finns en flistugg som alla medlemmar får låna. Kontakta någon i styrelsen om så är fallet.

 
 
 


E-postadress
info@soderviken.nuTips?
Har du tips på nyheter m.m. till sajten?
Sänd ett brev till info@soderviken.nu.