Södervikens tomtägarförening

Här nedan hittar du stadgar för Södervikens tomtägarförening, regler och rekommendationer, anvisningar vid brand, en karta över tomtområdet samt kontaktpersoner för skötselområden och bryggor. 

 
 
 Kontaktpersoner för skötselområden 1-5 
Område 1 Eva Sjödin, tomt 4:124 samt Ylva Englund, tomt 4:117
Område 2 Viktor Ahnfelt, tomt 4:59
Område 3 Sven Olof (Olle) Nilsson, tomt 4:50
Område 4 Lars-Olof (Danne) Malm, tomt 4:75 
Område 5 Kerstin Jansson, tomt 4:86
 

Bryggbasar 

Norra bryggan Rolf Englund,  tomt 4:117
Östra bryggan Åke Fredlund, tomt 4:72 
Västra bryggan Rolf Arbin, tomt 4:66 
Södra bryggan Arne Pileus, tomt 4:21 
Blistabryggan Björn Svanström, tomt 4:76