Södervikens tomtägarförening

Testrapport Pump 2https://docs.google.com/a/soderviken.nu/viewer?a=v&pid=sites&srcid=c29kZXJ2aWtlbi5udXxwdWJsaWt8Z3g6NTQ4Y2FkYWMyNjE2NTFkMwHär nedan hittar du stadgar för Södervikens tomtägarförening, regler och rekommendationer, anvisningar vid brand, en karta över tomtområdet samt kontaktpersoner för skötselområden och bryggor. 

 
 
 Kontaktpersoner för skötselområden 1-5 
Område 1 Eva Sjödin, tomt 4:124 samt Ylva Englund, tomt 4:117
Område 2 Kim Tell, tomt 4:57
Område 3 Vakant
Område 4 Vakant
Område 5 Kerstin Jansson, tomt 4:86
 

Bryggbasar 

Norra bryggan Rolf Englund,  tomt 4:117
Östra bryggan Åke Fredlund, tomt 4:72 
Västra bryggan Rolf Arbin, tomt 4:66 
Södra bryggan Per Lundqvist, tomt 4:79 
Blistabryggan Björn Svanström, tomt 4:76