Arbetshelg höst 2006

16-17 september 2006

Förbättring/reparation av vägar. Ett skyfall i början av augusti tog med sig delar av några viktiga vägar.

Fortsatt arbete med norra bryggan och Blistabryggan.

Riskörning och risbränning, flistugg och eldning.

Städning och allmänt underhåll. Reparationer och lite bygge vid festplatsen.

Grovsopor lastades på den flytande återvinningscentralen (soppråmen) .

Foto: Heléne Tengmo