Arbetshelg vår 2003

Tömning av ris från skogsröjarlagets avverkning. Grovsopor hämtades och kördes till bryggan. 

Badbryggan i Hemträsk är lagad och dikningen vid Bäckdalen är klart. Två sittbänkar tillverkades och är utplacerade. Väntkuren är färdigmålad.

 Lilla sopbryggan lagas

Foto: Heléne Tengmo