Södervikens tomtägarförening

Här nedan hittar du stadgar för Södervikens tomtägarförening, regler och rekommendationer, anvisningar vid brand, en karta över tomtområdet samt kontaktpersoner för skötselområden och bryggor.

Stadgar för Södervikens tomtägarförening

Regler och rekommendationer

Anvisningar vid brand

Karta Tomtområde

Vid Nödsituation

Skötselplan Södervikens Tomtägarförenings gemensamt ägda mark

 

Bra telefonnummer

 

 Kontaktpersoner för skötselområden 1-5 

Område 1 Eva Sjödin, tomt 4:124 samt Ylva Englund, tomt 4:117

Område 2 Viktor Ahnfelt, tomt 4:59

Område 3 Vacant

Område 4 Vacant

Område 5 Kerstin Jansson, tomt 4:86

 

Bryggbasar 

Norra bryggan Rolf Englund,  tomt 4:117

Östra bryggan Åke Fredlund, tomt 4:72 

Västra bryggan Rolf Arbin, tomt 4:66 

Södra bryggan Arne Pileus, tomt 4:21 

Blistabryggan Björn Svanström, tomt 4:76